„Stypendia Pomostowe” to ogólnopolski, rozbudowany program stypendialny, w którym można uzyskać stypendium na I rok i dalsze lata studiów.

Do programu zaproszeni są zdolni, ambitni maturzyści ze wsi i małych miejscowości, pochodzący z niezamożnych rodzin, którzy chcą studiować.
Czekają na Was stypendia pomostowe na I rok studiów, w wysokości 7000 zł, wypłacane w ratach przez 10 miesięcy roku akademickiego 2021/2022.

O stypendium na I rok studiów może aplikować każdy maturzysta z 2021 r., który ukończy szkołę ponadgimnazjalną w 2021 roku i:

 • zda dobrze maturę w bieżącym roku szkolnym
  (uzyska odpowiednią ilość punktów, tzn. min. 100 – zgodnie z wymaganiami programu);
 • zostanie przyjęty w roku akademickim 2021/22 na I rok studiów stacjonarnych w polskich publicznych uczelniach akademickich;
 • mieszka na wsi lub w mieście do 20 tys. mieszkańców;
 • pochodzi z niezamożnej rodziny (w której dochód na osobę nie przekracza 1960 zł brutto);

a ponadto spełnia jeden z poniższych warunków:

 • pochodzi z rodziny byłego pracownika PGR lub
 • jest/był uczestnikiem* finałowego etapu olimpiad przedmiotowych w szkole ponadgimnazjalnej lub
 • jest członkiem rodziny wielodzietnej lub jest/był wychowankiem rodziny zastępczej bądź państwowego domu dziecka lub
 • ma rekomendację lokalnej organizacji pozarządowej uczestniczącej w bieżącej edycji programu.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi INFORMACJAMI O APLIKOWANIU oraz REGULAMINEM PROGRAMU
Rekrutacja do programu przebiega on-line na www.stypendia-pomostowe.pl
Aplikować można 1 lipca do 16 sierpnia 2021 r., do godz. 16.00.

Narodowy Bank Polski ogłosił kolejny, już XIV Konkurs o Nagrodę Prezesa NBP za najlepszą pracę magisterską z zakresu nauk ekonomicznych.

Konkurs dotyczy prac obronionych w 2020 roku na uczelniach na terenie Polski.  

Informacje o Konkursie zostały udostępnione na stronie internetowej, pod adresem: https://www.nbp.pl/home.aspx?f=/konkursy/2021/magisterska/index.html

Prace na konkurs mogą zgłaszać autorzy, a także – za ich zgodą - uczelnie i promotorzy.

Termin nadsyłania prac upływa: 15 lipca 2021 r., a o ich przyjęciu decyduje data stempla pocztowego.

Ogłoszenie wyników: IV kwartał 2021 r.

Autorom najlepszych prac magisterskich kapituła konkursowa przyzna:

 • pierwszą nagrodę w wysokości 15 000 zł,
 • drugą nagrodę w wysokości 10 000 zł,
 • trzecią nagrodę w wysokości 7 000 zł,
 • dwa wyróżnienia po 5 000 zł.

Pracę zapisaną na płycie CD/DVD wraz z formularzem zgłoszeniowym i kopią dyplomu należy przesłać na adres: Narodowy Bank Polski, Departament Edukacji i Wydawnictw, ul. Świętokrzyska 11/21, 00-919 Warszawa, z dopiskiem Konkurs na pracę magisterską .

Konkurs jest objęty honorowym patronatem Ministra Edukacji i Nauki oraz Prezesa Polskiej Akademii Nauk.

Informacji na temat Konkursu udziela koordynator:
Beata Przywoska
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Rada do spraw Przedsiębiorczości przy Prezydencie RP ogłosiła II edycję Konkursu o Nagrodę Rady na najlepszą pracę magisterską z zakresu uwarunkowań przedsiębiorczości w Polsce.

Celem Konkursu jest uhonorowanie absolwentów szkół wyższych, którzy z sukcesem obronili prace magisterskie dotyczące uwarunkowań przedsiębiorczości w Polsce. Inicjatywa ta ma również na celu docenienie roli promotorów prac, którzy efektywnie opiekując się magistrantami przyczynili się do ich sukcesu.

Zgłoszenia należy przesyłać do dnia 30 czerwca br. pocztą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pocztą tradycyjną na adres:
Kancelaria Prezydenta RP, Biuro Wydarzeń Krajowych, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa.

Szczegóły dotyczące Konkursu znajdują się w Regulaminie Konkursu oraz Formularzu Zgłoszeniowym, które dostępne są na stronie internetowej KPRP, pod adresem:

www.prezydent.pl/kancelaria/rada-ds-przedsiebiorczosci/konkurs/art,1,konkurs-o-nagrode-rady-ds-przedsiebiorczosci-przy-prezydencie-rp.html.

Dla zwycięzców Konkursu przewidziane są nagrody pieniężne!

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Lubelski Oddział Regionalny poszukuje wolontariuszy/praktykantów na turnusy rehabilitacyjne dla dzieci.
Pokrywamy wszystkie koszty, zaliczamy praktyki, wzbogacamy doświadczenie.
Pod czujnym okiem kierowników (osoby pracujące na co dzień w szkołach specjalnych) można pogłębić wiedzę i zrobić coś dobrego dla innych.

Zapraszamy !

Jastrzębia Góra 17.07-30.07.2021 r.

Murzasichle 01.08-14.08.2021 r.

Lubelskiego Oddziału Regionalnego
Towarzystwa Przyjaciół Dzieci
20-016 Lublin , ul. Narutowicza 54
tel: 81 53 235 16 , 500 068 151

Absolwenci uczelni wyższych mogą ubiegać się o staż w Centrali i Oddziałach Okręgowych Narodowego Banku Polskiego.
Wymagania wobec kandydata:

 • ukończenie studiów wyższych drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich (preferowane kierunki: ekonomia, finanse, bankowość, rachunkowość, matematyka, informatyka i pokrewne),
 • wysoka średnia ocen ze studiów,
 • biegłe posługiwanie się komputerem, w tym praktyczna znajomość pakietu Office,
 • gotowość do pozyskiwania nowej wiedzy i kompetencji zawodowych.

Osobom zakwalifikowanym do programu Narodowy Bank Polski w ramach stażu zaoferuje:

 • umowę o pracę na czas określony jednego roku w pełnym wymiarze czasu pracy,
 • możliwość wszechstronnego rozwoju zawodowego m.in. poprzez uczestnictwo w szkoleniach zawodowych,
 • konsultacje z ekspertami NBP,
 • atrakcyjny pakiet świadczeń pracowniczych.

Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie do 18 lipca 2021 r., za pośrednictwem formularza elektronicznego dostępnego poniżej, następujących dokumentów w języku polskim:

 • CV zawierające wykaz osiągnięć edukacyjnych, naukowych i zawodowych,
 • dyplom ukończenia studiów wyższych magisterskich (w przypadku oczekiwania na wydanie dyplomu akceptowane będzie przedstawienie zaświadczenia z uczelni potwierdzające uzyskanie tytułu magistra),
 • jednostronicowa praca pisemna na temat „Narodowy Bank Polski – moje miejsce pracy”.

APLIKUJ

Regulamin Programu „Staże Prezesa NBP” na stronie www.nbp.pl.

W ramach PO WER kompleksowe wsparcie kierowane jest do osób bezrobotnych zarejestrowanych w Urzędzie Pracy.

Fundusze Europejskie dają Ci szansę na zdobycie nowych kwalifikacji, kompetencji i wiedzy w ramach ProgramuOperacyjnego WiedzaEdukacja Rozwój 2014-2020(PO WER).

Urzędy Pracy pomogą Ci wybrać najlepszą formę wsparcia. Wsparcie skierowane jest do osób bezrobotnych w wieku 18-29 lat.
Listę projektów, z których możesz skorzystać, znajdziesz na stronach:
Wyszukiwarka Dotacjihttps://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/wyszukiwarka

https://power-wuplublin.praca.gov.pl

Punkt Informacyjny Wydziału Realizacji PO WER
ul. Lubartowska 74 A, I piętro
20-092 Lublin
tel. 81 46 35 349, 605 903 493
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
https://power-wuplublin.praca.gov.pl

Teraz… dobrze wykorzystaj czas, kiedy inni go przesypiają w wirtualnej rzeczywistości.

Posłuchaj jak dostać się na staż Kierunek ORLEN. Na pytania odpowiada była stażystka Ewelina Ogieniewska. Zgłoszenia przyjmujemy jeszcze tydzień, do 3 maja.

Wywiad z Eweliną:    https://youtu.be/0F8MVwbd-K0

To jest ten moment , aby zrobić pierwszy krok i zdobyć doświadczenie w jednej z większych firm w Europie Środkowo-Wschodniej. Na stażu weźmiesz udział w innowacyjnych projektach, przyszłości, która będzie podziwiana jutro np. w obszarach związanych z odnawialnymi źródłami energii, wiatrakami, nowymi paliwami czy źródłami energii, usługami, których nie realizuje nikt inny na rynku.

Oferujemy 40 miejsc stażowych w różnych specjalizacjach: ekonomia, obszary humanistyczne, inżynieria, obszary biznesowe.

Oto „jak” aplikować na staż:

 1. Wchodzisz na stronę z ogłoszeniami stażowymi
 2. Wybierasz ogłoszenie, które Cię interesuje
 3. Czytasz case study
 4. Uruchamiasz powszechnie dostępne źródła wiedzy w książkach i internecie aby rozwiązać case study
 5. Aplikujesz na staż: zgłoszenie i case study

ogłoszenia stażowe

Oto wskazówki innych stażystów:

 • Historia Julii – Kobiety znają się na zakupach chemii ​TUTAJ
 • Historia Darii - Kobiety, która dba o silnik w Twoim samochodzieTUTAJ
 • Historia Oli - Kobieta w Programie Rozwoju PetrochemiiTUTAJ
 • Historia Adriana - Po pierwsze ochrona środowiskaTUTAJ

Trwa rejestracja do XIV edycji konkursu podatkowego Tax’n’You.

Jest to jedno z największych wydarzeń tego typu w Polsce, skierowane do młodych osób zainteresowanych tematyką podatkową, prawną i rachunkową - najwybitniejszych studentów z najlepszych polskich uczelni. Konkurs daje uczestnikom niepowtarzalną szansę na rozpoczęcie kariery w obszarze doradztwa podatkowego w KPMG w Polsce.

Na najlepszych finalistów konkursu czekają:

 • umowy o pracę lub płatne praktyki w jednym z biur KPMG w Polsce,
 • atrakcyjne nagrody rzeczowe,
 • nagrody finansowe dla najlepszej trzech osób w rozgrywce finałowej:

- za zajęcie I miejsca 15 000 PLN
- za zajęcie II miejsca 10 000 PLN,
- za zajęcie III miejsca 5 000 PLN.

Jak przebiega konkurs?

 1. Wypełnienie formularza rejestracyjnego na stronie kpmg.taxandyou.pl do 23 maja 2021r. i rozwiązanie ankiety online ze znajomości zagadnień podatkowych,
 2. Osoby z najlepszymi wynikami zmierzą się z testem online z języka angielskiego,
 3. Półfinał - na tym etapie na uczestników czeka kazus i prezentacja, których efekt zadecyduje o wejściu do Finału,
 4. W Finale konkursu Tax’n’You najlepsi uczestnicy zmierzą się z podatkowym escape room’em i debatą.

Wymagania:

Do udziału w programie zapraszamy studentów:

 • III roku studiów licencjackich
 • III, IV lub V roku jednolitych studiów magisterskich,
 • l lub II roku studiów magisterskich uzupełniających,
 • studiujących prawo, finanse, rachunkowość, ekonomia lub kierunki pokrewne

Więcej informacji na temat konkursu Tax’n’You znaleźć można na stronie https://kpmg.taxandyou.pl/

Informacja na FB- https://fb.watch/4_CXO3OlsT/